Zde dostupné latinsko - české texty tradičního kompletáře jsou určeny zejména pro soukromou modlitbu laiků, kteří nejsou vázáni povinností modlitby breviáře. Osoby, které mají povinnost konat Denní modlitbu církve, musí k tomu podle kán. 276, § 3 CIC1983 používat církevně schválených liturgických knih. Motu proprio Summorum Pontificium papeže Benedikta XVI. ze dne 7.7.2007 v čl. 9, § 3 stanoví: "Klerikům, kteří přijali svěcení, je dovoleno užívat i římský breviář vyhlášený bl. Janem XXIII. v roce 1962". Záměrem zde sestaveného textu kompletáře je, aby odpovídal této revizi breviáře. Texty je možno volitelně rozšířit o některé krásné modlitby z breviáře podle encykliky Divino Afflatu sv. Pia X., které se v edici Římského breviáře z r. 1962 již nenachází (resp. byly vypuštěny dekretem Cum Nostra Hac aetate r. 1955).

Aplikace je navržena pro používání zejména na mobilních zařízeních a je dostupná ve dvou verzích:

  • Plná verze je určena pro moderní prohlížeče.
  • Zjednodušená verze je určena pro starší prohlížeče, nepodporující některé vlastnosti zobrazení a možnosti ovládání, kterých využívá plná verze.

Ovládání plné verze

Ovládací prvky hlavní obrazovky

stiskem se přepíná mezi jazykovou verzí
stiskem se otevře pravý panel s nabídkou pro výběr obsahu
stiskem se otevře levý panel s nabídkou pro nastavení zobrazení

Ovládání gesty

tah z leva do prava
otevření levého panelu s nabídkou pro nastavení zobrazení
tah z prava do leva
otevření pravého panelu s nabídkou pro výběr obsahu
dvojklik
přepnutí do celoobrazovkového zobrazení, tento režim je možné opustit opět dvojklikem (Pozn.: celoobrazovkové zobrazení nemusí podporovat všechny browsery)
dlouhé podržení
skrytí navigační lišty (lištu je opět možné zobrazit dlouhým podržením)

Ovládání zjednodušené verze

Ovládací prvky hlavní obrazovky

stiskem se otevře panel s nabídka pro nastavení zobrazení a obsahu
stiskem se přepíná mezi jazykovou verzí

Otázky a odpovědi

Plná verze aplikace je určena pro moderní prohlížeče, podporující normy HTML 5 a CSS 3. Testováno bylo např.:

  • OS Android 4.1.2: Chrome, Android Browser
  • OS Android 4.4.2: Chrome, Firefox, Android Browser
  • OS Linux: Chrome, Firefox
  • OS Windows: IE 9

Pro starší prohlížeče, které plnou verzi nezobrazují správně, je určena zjednodušená verze aplikace. Testováno bylo např.:

  • OS Android 4.4.2: Opera Mini 7.6, UC Mini
  • OS Android 2.3: Android Browser, UC Browser 10.4.1

Ano, pokud prohlížeč podporuje kešování pro off-line prohlížení. Pak, pokud jsou data aplikace jednou stažena přes internetové připojení, je možné aplikaci následně používat i bez připojení k intenetu.

Pozn.:Aplikací se zde rozumí jen vlastní aplikace kompletáře (v plné nebo zjednodušené verzi). Aby bylo možné v off-line režimu aplikaci otevřít, je třeba jít přímo na link http://michald.net/kompletar/n/ (plná verze) nebo http://michald.net/kompletar/o/ (zjednodušená verze), který musí končit znakem "/".

V plné verzi aplikace se číslo verze nachází ve spodní části levého ovládacího panelu.

Ve zjednodušené verzi aplikace se číslo verze nachází v pravém dolním rohu hlavního ovládacího panelu.

Číslo verze je v klasickém tvaru X.Y.Z, za pomlčkou je pak číslo sestavení.

Aplikace využívá kešování z důvodu zajištění provozu bez připojení k internetu (viz otázka výše). Proto je možné, že i když bude na serveru dostupná novější verze aplikace, aplikace ve vašem zařízení bude stále používat starou verzi.

Nyní aktuální verze má číslo 1.5.4-85, pokud aplikace ve vašem zařízení ukazuje verzi nižší (jak ji zjistit viz otázka výše), pak je třeba vymazat keše vašeho prohlížeče a stránku aplikace znovu načíst (zpravidla nestačí stránku jen znovu otevřít, ale je třeba zajistit její znovunačtení stiskem příslušného tlačítka pro obnovu stránky v prohlížeči).

Pozn.: Způsob, jak vymazat keše prohlížeče se liší podle jeho typu, zpravidla se tato volba nachází v nabídce "Nastavení / Ochrana soukromí".

Dotazy a připomínky je možno zasílat na adresu info (zavináč) michald.net.

Kompletář

v1.5.4-85