KOMPLETÁŘ

Zde dostupné latinsko - české texty tradičního kompletáře jsou určeny zejména pro soukromou modlitbu laiků, kteří nejsou vázáni povinností modlitby breviáře. Osoby, které mají povinnost konat Denní modlitbu církve, musí k tomu podle kán. 276, § 3 CIC1983 používat církevně schválených liturgických knih. Motu proprio Summorum Pontificium papeže Benedikta XVI. ze dne 7.7.2007 v čl. 9, § 3 stanoví: "Klerikům, kteří přijali svěcení, je dovoleno užívat i římský breviář vyhlášený bl. Janem XXIII. v roce 1962". Záměrem zde sestaveného textu kompletáře je, aby odpovídal této revizi breviáře. Texty je možno volitelně rozšířit o některé krásné modlitby z breviáře podle encykliky Divino Afflatu sv. Pia X., které se v edici Římského breviáře z r. 1962 již nenachází (resp. byly vypuštěny dekretem Cum Nostra Hac aetate r. 1955).